Shropshire  
  2019 - Key Stage 2  
  Adderley CofE Primary School  
  Albrighton Primary School & Nursery  
  Alveley Primary School  
  Barrow 1618 CofE Free School  
  Baschurch CofE Primary School  
  Belvidere Primary School  
  Bicton CofE Primary School and Nursery  
  Bishop Hooper Church of England Primary  
  Bishops Castle Primary School  
  Bitterley CofE Primary School (Aided)  
  Bomere Heath CofE Primary School  
  Brockton CofE Primary School  
  Broseley CE Primary School  
  Brown Clee CofE Primary School  
  Bryn Offa CofE Primary School  
  Burford CofE Primary School  
  Castlefields Primary School  
  Cheswardine Primary and Nursery School  
  Chirbury CofE VC Primary School & Busy Bees Nursery  
  Christ Church CofE Primary School  
  Church Preen Primary School  
  Claverley CofE Primary School  
  Clee Hill Community Academy  
  Cleobury Mortimer Primary School  
  Clive CofE Primary School  
  Clunbury CofE Primary School  
  Cockshutt CofE Primary School and Nursery  
  Coleham Primary School  
  Condover CofE Primary School  
  Corvedale CofE Primary School  
  Criftins CofE Primary School  
  Crowmoor Primary School and Nursery  
  Ellesmere Primary School  
  Gobowen Primary School  
  Grange Primary  
  Greenacres Primary School  
  Greenfields Primary School  
  Hadnall CofE Primary and Nursery School  
  Harlescott Junior School  
  Highley Community Primary School  
  Hinstock Primary School  
  Hodnet Primary School  
  Holy Trinity Church of England Primary Academy and Nursery  
  John Wilkinson Primary School and Nursery  
  Kinnerley Church of England Controlled Primary School  
  Long Mountain CofE Primary School  
  Longden CofE Primary School  
  Longlands Primary School  
  Longnor CofE Primary School  
  Lower Heath CofE Primary School  
  Ludlow Primary School  
  Lydbury North CofE (A) Primary School  
  Market Drayton Junior School  
  The Martin Wilson School  
  The Meadows Primary School  
  Meole Brace Church of England Primary and Nursery  
  Mereside Church of England Primary School  
  Minsterley Primary School  
  Morda CofE Primary School  
  Moreton Say CofE Primary School  
  Morville CofE (Controlled) Primary School  
  Mount Pleasant Primary  
  Much Wenlock Primary School  
  Myddle CofE Primary School  
  Newtown CofE Primary School  
  Norbury Primary School and Nursery  
  Norton-in-Hales CofE Primary School  
  Oakmeadow Church of England Primary and Nursery School  
  Onny CofE (A) Primary School  
  Our Lady and St Oswald's Catholic Primary School  
  Oxon CofE Primary School  
  Pontesbury CofE Primary School  
  Prees CofE Primary School  
  Radbrook Primary School  
  Selattyn CofE Primary School  
  Severndale Specialist Academy  
  Sheriffhales Primary School  
  Shifnal Primary School  
  Shrewsbury Cathedral Catholic Primary School and Nursery  
  St Andrew's CofE Primary School (Park Lane, Shifnal)  
  St Andrew's CofE Primary School (Hopton Lane, Shrewsbury)  
  St George's CofE Academy, Clun  
  St George's Junior School  
  St Giles CofE Primary School  
  St John the Baptist CofE (Controlled) Primary School  
  St John's Catholic Primary School  
  St Laurence CofE Primary School  
  St Lawrence CofE Primary School  
  St Leonard's CofE Primary School  
  St Lucia's CofE Primary School & Nursery  
  St Martins School (3-16 Learning Community)  
  St Mary's Bluecoat CofE (VA) Primary School  
  St Mary's Church of England Primary School  
  St Mary's CofE Primary School (Chapel Lawn Road, Bucknell)  
  St Mary's CofE Primary School (Shaw Lane, Wolverhampton)  
  St Peter's CofE Primary School  
  Stoke-on-Tern Primary School  
  Stokesay Primary School  
  Stottesdon CofE Primary School  
  Tilstock CofE Primary and Nursery  
  Trefonen CofE Primary School  
  Trinity CofE Primary School  
  Welshampton CofE Primary School  
  West Felton CofE Primary School  
  Weston Rhyn Primary School  
  Whitchurch CofE Junior School  
  Whittington CofE (VA) Primary School  
  Whixall CofE Primary School  
  The Wilfred Owen School  
  Wistanstow CofE Primary School  
  Woodlands School  
  Woodside Primary School  
  Woore Primary and Nursery School  
  Worfield Endowed CofE Primary School